Biography of Miloš Vušković

 

Miloš Vušković was born in 1900 in the Montenegro. He was schooled at Cetinje, Montenegro and between 1919-1921
he studies at the School of Arts in Belgrade. He continues studies in Vienna at Academy of Arts and graduates in 1924. After that he returns to Belgrade and works as illustrator for various newspaper publications. From 1926-1933 he also teaches Arts at the High School in Pancevo, Serbia than 1933-1934 in Zemun, Serbia. He is one of founders and most active contributors of the satirical newspaper "Osisani Jez". After World War II he becomes Director of the School for Applied Arts in Herceg Novi, Montenegro folloowed in 1952 as Director of Art Gallery of Cetinje City, Montenegro.

He belonged to Art Group "Oblik". He was long time President of the Association of Painters of Montenegro and one of the founders of the Modern Art Gallery at the city of Cetinje.

He died in 1975.

...

 

Rodjen 1900'te u Crnoj Gori.

Nižu gimnaziju završio je na Cetinju, a od 1919 – 1921. uči na Umetničkoj školi u Beogradu. Nastavlja studije na bečkoj
Likovnoj akademiji koju završava 1924. godine. Po povratku u Beograd započinje rad kao karikaturista i ilustrator u
raznim beogradskim listovima, da bi od 1926-1933. predavao crtanje u Realnoj gimanziji u Pančevu.

Od 1933-1934. profesor je crtanja u zemunskoj gimanziji, a od 1935. je jedan od osnivača i aktivnih saradnika satiričkog lista
"Ošišani jež". Posle II svetskog rata, na poziv Ministarstva prosvete, dolazi na mesto direktora Škole za primenjenu umetnost u
Herceg Novom, gde ostaje do 1952, kada biva postavljen za direktora Umetničke galerije na Cetinju, sve do odlaska u penziju
1965. godine.

Kao beogradski đak, pripadao je umetničkom udruženju "Oblik" i redovno je učestvovao na skoro svim izložbama beogradskih
slikara i vajara (1931-1939), na Prolećnim izložbama jugoslovenskih umetnika (1932-1940), kao i na izložbama jugoslovenske
umetnosti u svetu (Sofija 1937, Rim 1937, Firenca 1939), a više puta je izlagao samostalno u zemlji i inostranstvu.

Bio je dugogodišnji predsednik udruženja likovnih umetnika Crne Gore i jedan od osnivača Savremene galerije na Cetinju,
kasnije Umetnički muzej.

Bio je stvaralac širokih interesovanja. Pored slikarstva, bavio se i skulpturom, grafikom, a u značajnoj meri i karikaturom.
Pored portretne karikature, izradio je veći broj karikatura političkog karaktera u kojima su opširni komentari i dijalozi.
Njegov rad na karikaturi može se podeliti u dve celine, prvu, stilističku od 1935. do 1941, i drugu, posleratnu do početka
1950-ih godina. Svojim slikarskim delima ulazi u okvire konstruktivizma, poetskog realizma kao i kolorističkog ekspresionizma
treće i četvrte decenije prošlog veka.

Umro je 1975.