danica_antic_foto.jpg

Danica Antić Biography

Danica Antić (1916-1989) have studied painting under the tutelage of Jovan Bijelić from 1931 to 1934 and at the Academy of Arts in Belgrade. She got further education in Paris, France between 1938-1940. After the World War II she finishes studies at the Belgrade Academy of Arts under tutelage of Nedeljko Gvozdenović.

M.B.Protic in Serbian Paintings of 20th Century: "Her painting method relies on harmony of darkness and light, front plane and the back, arabesque drawing and neutral background, horizon and the open space. Harmony of all these elements is the foundation of her work."

Učila je slikarstvo u ateljeu Jovana Bijelića (1931-1934), a nastavila je na Akademiji za likovnu umetnost u Beogradu. Boravila je u Parizu od 1938. godine do 1940. godine. Nakon rata završila je studije slikarstva na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu u klasi Nedeljka Gvozdenovića. Izlagala je često u zemlji i inostranstvu. Dobila je veliki broj nagrada i društvenih priznanja za svoje likovno stvaralaštvo....

Slikarski postupak Danice Antić počiva na usklađenosti odnosa svetlog i tamnog, prednjeg plana i pozadine, arabeske crteža i neutralne pozadine, linije horizonta i otvorenog prostora. Sklad koji pri tome postiže predstavlja osnov vrednosti njenog slikarstva u celini...(M.B. Protić, Srpsko slikarstvo XX veka, I i II, Beograd 1970, str.260;N.Radojević, Danica Antić, katalog, Kula 1971).