Borivoje Stevanović Biography

 

Borivoje Stevanović was born in Nis, Serbia on 14th of October 1879. He studied painting under tutiledge of K.Kutlik in School of Arts in Belgrade between 1895-1899. From 1900-1904 he studies art at the academy in Munich, Germany.  In 1905 he starts working as professor of arts in Skopje, Macedonia followed by teaching at Craft School in Belgrade, Serbia in 1906. He teaches in Belgrade until 1932. His first independent exhibition ws in Nis, Serbia in 1898, followed by 10 other independent exhibitions in Belgrade and two more in Nis and Sabac, Serbia. Two retrospectives were held in Belgrade in 1960 and 1966. He got award wor lifetime work in 1961.

He was member of art group LADA.

He mostly painted landscapes, still nature and portraits in impresionistic style and in academic realism style. Some of his works are exhibited9 in the National Museum in Belgrae, Serbia.

He passed away in Belgrade on Ma 1th, 1976.

 

 

 

Боривоје Стевановић (Ниш 14. октобар 1879Београд 19. мај 1976) је био српски сликар, академик САНУ.

Основно ликовно образовање добио је од К. Кутлика у Уметничкој школи у Београду 1895.1899. Студирао је на Академији у Минхену (1900 до 1904.) Годину дана касније је наставник цртања у Скопљу, а од 1906. у занатској школи у Београду. У периоду 1911.1932. био је професор цртања на гимназији у Београду. Први пут је самостално излагао у Нишу 1898., затим десет пута у Београду, а по једанпут у Нишу и Шапцу. Имао је две ретроспективне изложбе у Београду 1960. и 1966.. Награђен је 1961. за животно дело.

Био је члан уметничке групе Лада. У почетку је на његовим делима заступљени елементи сецесије да би касније на њима преовладали елементи импресионизма београдског круга и академски реализам.

Сликао је пејзаже са мотивима периферије и околине Београда, мртве природе и портрете. Неколико његових дела налази се у Народном музеју у Београду.